Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een initiatief van ruim 40 zorgaanbieders,
organisaties uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven.
We maken ons sterk voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid.
Onze focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen,
effectieve ouderenzorg en jeugdgezondheid.
Triple Aim en een focus op preventie vormen een rode draad in onze werkzaamheden.
Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten we onze partners op het juiste pad van innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten.
We inspireren onze stakeholders en helpen hen bij vernieuwing.
We weten welke kennis waar te vinden is. We organiseren ontmoetingen tussen de juiste kennispartners en bedrijven.
Dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.
Dit doen we samen met meer dan 40 organisaties in Noord-Nederland.