Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

In het voorjaar van 2015 werd het PlusCafé gestart als samenwerkingsproject van VRIJDAG  en de stichting Groningen Plus.

Het PlusCafé heeft op dinsdag een  inloopmiddag waar Plussers elkaar kunnen treffen om ervaringen uit te wisselen, samen activiteiten te ontwikkelen, kennis te maken met verschillende culturele activiteiten, kortom een ontmoetingsplaats voor actieve plussers, een echt PlusCafé..

Uit en met de  bezoekers is een werkgroep gevormd die het volgende heeft besloten:

  • Op dinsdagmiddag het inloopcafé, met elke keer een zgn. tafelgesprek, een activiteit van een half uur. Alle bezoekers worden gevraagd gespreksonderwerpen voor te stellen.
  • Elke maand op één donderdag een culturele -, spel- of bewegingsactiviteit, muzikaal programma, enz. Zo zijn we al naar het Grafisch museum geweest en hebben een stadswandeling gemaakt.
  • Twee keer – in najaar en voorjaar – een open podium. Hiervoor wordt op Plussers een beroep gedaan zelf daar aan bij te dragen met een eigen inbreng in de vorm van een lied, een verhaal of gedicht of anderszins optreden.
  • Er zal een maandelijkse meezingavond georganiseerd worden, waarbij alle bezoekers hun zangtalenten kunnen inzetten.

Het is de werkgroep en de vaste bezoekers duidelijk dat de gekozen opzet regelmatig vernieuwd en aangepast moet worden. Nieuwe ideeën en initiatieven zullen het licht zien en er wordt voortdurend gestreefd om het bestaan van het PlusCafé bij nog meer plussers bekend te maken.

Top